Starší žiaci a žiačky

Propozície Starších žiakov a žiačok

 

Termínovka

 

Snímek obrazovky (63)

Družstvá, ktoré sa umiestnia v súťaži družstiev ZsAZ v kategórii starších žiakov a starších žiačok na 1., 2. mieste postupujú na M-SR družstiev.

 

Súťažný poriadok : ZsAZ_2016

Spravodaj: Starší žiaci a žiačky