O nás

        Atletika pre deti je krúžok, ktorý je súčasťou profesionálneho atletickeho klubu STAVBÁR NITRA. Hlavným cieľom krúžku ATLETIKA PRE DETI je ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity.

13508914_1036670926414589_419993084977769308_n

        Deti od 4 do 11 rokov sú potenciálni mladí športovci, na ktorých chceme upriamiť svoju pozornosť. Je to veková skupina, ktorej sa v atletike venovala doposiaľ minimálna pozornosť. Preto aj Stavbár Nitra rozhodol založiť atletickú škôlku ATLETIKA PRE DETI.

12362982_922983217783361_2945036666723183275_o

………………………………………………

   Organizovaním nenáročných súťaží pre všetkých záujemcov v tejto kategórií im dá možnosť stretnúť sa so svojimi rovesníkmi buď v priamom súboji alebo porovnať svoju výkonnosť na diaľku formou korešpondenčnej súťaže.  ……………………………………………………………….

……………………………………………………13501621_1036661226415559_6218078457498173726_n

                            Rozvoj základnýchpohybovýchschopností ako sú rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordinácia, ohybnosť alebo obratnosť je v atletike rozpracovaný na vysokom stupni. Pre optimálny rozvoj týchto schopností je nanajvýš žiadúce, aby boli rozvíjané u detí tieto schopnosti všestrannou formou v senzitívnom veku. Behanie, skákanie, hádzanie sú základné pohybové aktivity vlastné nie len atletike, ale uplatnenie nachádzajú i v iných športoch.

 …..   Deti staršie od 12 do 15 rokov prechádzajú k mládeži AC Stavbár Nitra. U týchto detí prebiehal nielen rozvoj základných pohybových schopností ako sú rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordinácia, ohybnosť, obratnosť ale zároveň začína špecializovaný tréning. Špecializovaný tréning sa zaoberá správnou technikou na vykonávanie atletických disciplín. Tieto deti sa zúčastňujú na atletických pretekoch prípravkárov, mladších a starších žiakov.

…………………………………………13598948_1462304123795853_1725003362_n

        Deti staršie ako 15 rokov sú pridelený k príslušnému trénerovi, ktorý sa venuje danej disciplíne. Trénerov špecialistov nájdete v zložke TRÉNERI.

11226188_881897065225310_8313848372188106470_n

   

Hlavnou úlohou klubu nie je jednostranná špecializácia detí s rizikom preťaženia, ale celoročná všeobecne rozvíjajúca sa športová aktivita ktorej výsledkom je mladý športovec pokračujúci v pravidelnej činnosti buď na rekreačnej či výkonnostnej úrovni i v neskoršom veku. Snahou ATLETIKY PRE DETI je priviesť deti k pravidelnému športovaniu, tak aby sa šport stal súčasťou životného štýlu.

………………………………….