Foto Naše mítingy

AX-PS-CX (1976-2002)

Na chrenovskom atletickom štadióne sa od čias jeho otvorenia až po súčasnosť konalo nespočetné množstvo domácich a medzinárodných pretekov najrôznejších výkonnostných kategórii, na ktorých sa zúčastnili mnohý olympíjski víťazi, majstri sveta a fenoméni svetového športu. Najvýznamnejším súťažným podujatím boli medzinárodné atletické preteky s názvom AX-PS-CX. Názov bol odvodený od troch hlavných partnerov ktorými boli podniky Agrokomplex, Pozemné stavby a Calex. V období rokov 1976-2002 sa konalo nepretržite 27 ročníkov. Dôkazom o mimoriadne vysokej hodnote týchto pretekov boli aj tri svetové rekordy, ktoré sa na nich dosiahli vo vrhačských disciplínach. Prvý z nich padol v roku 1977, kedy sa Helene Fibingerovej podaril vrh guľou do vzdialenosti 22,32m. Ďalší svetový rekord sa na Chrenovej udial v roku 1984. Zdenka Šilhanová hodila diskom do vzdialenosti 74,56m. Tretikrát sa ocitla nitrianska Chrenová na prvých stránkach svetových médii v roku 1987. Ján Železný, neskorší trojnásobný olympíjsky víťaz a fenomén svetového športu, hodil oštep do rekordnej vzdialenosti 87,66m.

 

GPS Nitra 2013

V Nitre sme organizovali niekoľko podujatí GPS (Grand Prix Slovensko). Bola to súťaž družstiev dospelých formou mítingov v jednotlivých mestách Slovenska. Vyvrcholením boli Majstrovstvá Slovenska dospelých družstiev. V rámci našej GPS sa konal Memoriál Miroslava Púchovského v behu na 400m (doposiaľ 5 ročníkov). Tieto fotky sú urobené v roku 2013.