Ako sa registrovať…

Pre prihlásenie a registráciu do Atletického klubu AC Stavbár Nitra vyplňte prosím nižšie uvedenú prihlášku („Prihláška AC Stavbár Nitra“), spolu s vyplnenou a podpísanou prihláškou prineste aj, potvrdenie o lekárskej prehliadke.

 

Obidve vyplnené/podpísané formuláre, spolu s poplatkom

  • Do 18 rokov – 30€/rok

  • Od 18 rokov – 50€/rok

prineste na sekretariát AC Stavbár Nitra.

 

Prihláška AC Stavbár Nitra