Neprihlásenie sa do výzvy = nie plne funkčný štadión

od autora: | 29. marca 2021

„Kto sa neprihlásil do výzvy na usporiadanie pretekov, nemá plne funkčný štadión“.

Asi takto nejako vyznel článok a následne príspevok na oficiálnu FB stránku Slovenského atletického zväzu o zverejnení termínovej listiny na rok 2021. To že sa „termínovka“ v tejto situácií tvorila ťažko, je úplne jasné, pochopiteľné a určite sa Športovo-technická komisia musela dosť zapotiť pri jej tvorení. Čo ma ale dosť prekvapilo a aj nakoplo k napísaniu tohto blogu, je komentár k jej zverejneniu.

Na FB stránke SAZ bolo k článku o termínovke napísané aj toto: „Navyše, momentálne sú na Slovensku k dispozícii len dva  plne funkčné atletické štadióny so 400-metrovým oválom a všetkými potrebnými sektormi  – v Trnave a v Košiciach. V Bratislave a Dubnici sú plánované rekonštrukcie a štadióny budú funkčné až na jeseň.“. Po prečítani tohto úryvku som napísal pod príspevok komentár, ktorý mal celkom veľký ohlas a písalo mi dosť ľudí (dokonca ešte aj z ČR), že ako to teda je. Prečítať si ho tam stále ešte môžete. Následne na to bol príspevok zo strany administrátora stránky doplnený, že prečo nie je možné organizovať preteky inde. Z napísaného jednoznačne vyplýva, že podľa (a neviem vlastne ani koho, či funkcionára SAZ alebo administrátora stránky, nikto pod príspevkom nie je podpísaný) SAZ ten kto sa neprihlási do výzvy na organizovanie podujatia, tak automaticky nemá plne funkčný štadión. Jedná sa o Nitru, Skalicu, Nové Mesto nad Váhom ako aj Šamorín, Martin.

Atletický štadión TJ Stavbár Nitra

Tak ako veľa krát, tak aj teraz sa zase verejne klame o organizovaní pretekov v Nitre. V príspevku sa píše o tom ako sme boli v minulosti viac krát oslovený o organizovanie pretekov či už preteky SAZ alebo ZsAZ. Nič takéto, žiadne rozhovory, stretnutia nikdy oficiálne neprebehli. Jediný jeden krát, v roku 2020 počas HM-SR dorastu v hale Elán prebehol neformálny rozhovor medzi predsedom ŠTK p. Mitermayerom a predsedom TJ Stavbár Nitra T. Danáčom, výsledkom rozhovoru bolo že máme záujem o organizáciu pretekov, ale oblasť nám musí poslať ponuku/podmienky. Do konania VZ ZsAZ tak p. Mittermayer neurobil. Desať dní pred konaním VZ boli zaslané termíny účastníkom VZ na e-mail bez finančného krytia pretekov. Na VZ ZsAZ kde som bol ako delegát za klub som verejne vyhlásil ponuku na zorganizovanie jedných z pretekov. Naša ponuka nebola VV ZsAZ prijatá, čo sme akceptovali. O tom že sa s našim klubom dá dohodnúť na organizácii pretekov na našom štadióne hovorí fakt, že tento rok prišla požiadavka na organizáciu pretekov v Nitre šéfom vrhačskej sekcie p. Pankúchom, a na jej základe vznikla dohoda že 17.4 budú u nás vrhačské preteky. A sme za to veľmi radi. V tejto situácii ktorá je na svete, je každý pretek, ktorý sa zorganizuje len a len pozitívum.  V klube budeme ešte zvažovať Covid opatrenia.

Keby len z polovice takto fungovala komunikácia (ako od p. Pankúcha) aj na oblastnej úrovni (ZsAZ) tak by sa mohli kľudne organizovať preteky na viacerých štadiónoch ako je tomu doteraz. Milá atletická verejnosť, v rámci Západoslovenského atletického zväzu sa pravidelne organizujú preteky na štyroch štadiónoch. Jeden je 300m v Trenčíne, a tri sú 400m- Trnava, Nové Zámky a Skalica. Je pravda že v NZ teraz potrebujú urýchlene rekonštrukciu štadióna a verím že sa im to nakoniec podarí, takí zanietenci akí sú tam sa ťažko hľadajú. Nebolo by to vôbec zlé, keby sa v našej oblasti nenachádzalo až šesť 400m atletických štadiónov. Ďalšími troma ktoré som nevymenoval je náš nitriansky a potom Nové Mesto nad Váhom a Šamorín. A teraz jedna rečnícka- Koľko krát ste za posledné roky počuli prečo Nové Mesto odmieta robiť preteky, alebo prečo nie sú oblastné preteky v Šamoríne???… stavím sa že ani raz, maximálne raz. A koľko krát ste to počuli na triedneho nepriateľa Stavbár Nitra? Reprezentatívna a dosť masívna vzorka atletickej verejnosti mohla vidieť ako vieme zorganizovať preteky na Finále AL v auguste 2019 a mnoho ďalších pred pár rokmi (GPSky, prvé medzištátne 5 stretnutie st. žiactva, medzištátne stretnutie dorastu, ale hlavne medzinárodný míting AX-PS-CX kde sa podarili hodiť aj tri svetové rekordy).   

Najsmutnejšie na tom je že vždy keď sú oslovené na pomoc pri organizácií pretekov v rámci kraja naše trénerky (Zuzana Seková a Silvie Ambrozy), tak vždy pomôžu. Pravidelne na kolách rozhodujú skok o žrdi, či v Trenčíne, Trnave alebo v Skalici. Náš člen na požiadanie rozhodoval aj AL v Dubnici. A takto by to malo fungovať. V rámci oblasti by sa mali spraviť rozhodcovské čaty, rozdelia sa disciplíny na kluby a mali by sme si takto pomáhať počas organizácii pretekov, aby to vždy nebolo len na jednom klube, ktorému budú pridelené preteky. Tí rozhodcovia, ktorí by mali pomáhať, tam aj tak často sú prítomní na pretekoch ako tréneri. Potom by sa ZsAZ nemohlo opierať o fakt, že v Novom Meste nad Váhom nemôžu byť preteky lebo citujem: „klub nemá potrebný rozhodcovský zbor, museli by využiť pomoc iných.“ Len sa pýtam či je hanba využiť pomoc iných za účelom odbremenenia ostatných štadiónov. Čo by iné oblasti dali za to aby mali také infraštruktúrne možnosti ako západ. Čo sa týka Nitry, chystáme tiež nejaké akcie aby sme mohli zorganizovať nejaké preteky, uvidíme ako všetko dopadne. Nikdy sme nepovedali že nechceme organizovať preteky, ako je to omieľané niektorými ľuďmi.

Nakoniec sa vrátim ešte k výroku že na Slovensku sú len dva plne funkčné 400m atletické štadióny so všetkými sektormi. Ja osobne s týmto výrokom absolútne nesúhlasím, čo som aj vyššie naznačil. Na Slovensku je dokopy jedenásť atletických štadiónov, ktoré majú 6-8 dráh a dĺžku 400m. Jedna 400vka je so štyrmi dráhami. SAZ píše že dva sa budú rekonštruovať, ďalší v BB je tiež v rekonštrukcii. Takže podľa výroku ktorý je na FB stránke SAZ je z 8 až 6 atletických štadiónov nie plne funkčných lebo im chýba niektorým doskočisko, iným sektor na hody/vrhy. Prečo to píšem? Od roku 2016 platí na Slovensku Zákon o športe, kde sa v Piatej časti, §69, čísle 6 píše: „Národný športový zväz je oprávnený použiť najviac 30 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry“. Dal som si tu námahu a pozrel som si aké dotácie mal zväz od roku 2016 a teda koľko financií mohol využiť na kapitálové výdavky, teda aj na doplnenie štadiónov aby boli plne funkčné. Od roku 2016 do tohto roka (vrátane), dostal SAZ dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dokopy 14,9mil euro. Viete koľko mohli z toho využiť na výstavbu a modernizáciu slovenských atletických štadiónov? Tridsať percent, a to je teda hodnota= 4 470 000 euro!!! Koľko by to bolo najdrahších certifikovaných IAAF (WA) doskočísk, koľko klietok na hod diskom, hod kladivom, koľko by to bolo vybudovaných sektorov. Posledné tri roky SAZ poberá dotáciu 3mil euro (2019 a 2021, v roku 2020 to bolo 2,9mil). Pri dotácii 3 mil. môže zväz využiť na kapitálové výdavky až 900 tis. euro. Za to sa dá postaviť štadión. Slovenská atletika zažíva zlaté časy čo sa týka financií, resp. dotácii zo štátu. Otázka je či si túto dobu neprehajdákame, lebo také možnosti aké majú súčasní funkcionári SAZ tu ešte neboli. Takže vlastne výrok že na Slovensku máme len dva plne funkčné štadióny je gól do vlastnej siete. Pretože máte možnosť to zmeniť. Kluby na svoju infraštruktúrnu obnovu majú veľmi ale že veľmi obmedzené prostriedky. Sú radi že žijú. Áno, nie je to povinnosť, ale zákon to povoľuje. Keby sa aspoň polovica, 15%, využila a dostala reálne na atletické štadióny, mohlo to tu inak vyzerať. Autor takýchto výrokov si neuvedomuje, že priamo škodí danému klubu, ktorý je v danom meste. Autor takýchto výrokov nezastupuje ani klub na zasadnutiach Mestských zastupiteľstiev, kde zástupcovia klubov dostávajú častokrát otázky na základe takýchto nepravdivých informácií. V Nitre máme 8 – dráhu s certifikovaným povrchom zn. POLYTAN, ktorý položila firma z bývalej SRN. Certifikát IAAF bol doložený. Zároveň bola dráha premeraná a v tej dobe oprávnená osoba SAZ s oprávnením na certifikáciu rozmerov dráh, takéto potvrdenie vydala pre TJ Stavbár Nitra. Čiže opäť boli v minulosti použité klamstvá. Za AC Stavbár Nitra môžem povedať že sme z týchto peňazí nedostali za celú dobu ani jedno euro. Nevieme ako sa rozdeľujú, koľko, komu a za čo. Transparentnosť je tiež niečo, čo tomu veľmi chýba. Verím v zázrak že sa to zmení.

Link na financovanie športu z ktorého som čerpal informácie o dotáciách pre SAZ: https://www.minedu.sk/financovanie-sportu/

Denis Danáč

2x Halové Majstrovstvá Európy

2x Európske Hry

4x Majstrovstvá Európy družstiev

7x Majster SR v behu na 400m

Spoludržiteľ slovenského rekordu v štafete 4x400m Mix