Stanovisko k organizácií pretekov v Nitre

od autora: | 15. marca 2018

 

Bez názvu

 


VÁŠ LIST  ZN./ ZO DŇA                       NAŠA ZNAČKA                      VYBAVUJE:      
NITRA, dňa 15.3.2018

 

Vec:   Stanovisko.

AC Stavbár Nitra sa v roku 2017 často stal terčom osočovania, pretože neorganizoval na atletickom štadióne v Nitre žiadne preteky. Nie je pravda, že sme preteky nechceli organizovať. V rámci dohadov o vhodnosti konania M SR dospelých sme navrhli organizáciu pretekov v Nitre v prijateľnom termíne, čo bolo zamietnuté. Taktiež sme mali snahu organizovať atletické stredy. Ihneď po prvom zverejnení Propozícií pretekov na webe SAZ, boli tieto bez nášho súhlasu stiahnuté, tak sme preteky neorganizovali a predišli tak prípadným problémom, že výkony by neboli uznané. Ďalej sme boli a sme terčom nepochopenia pre požiadavku organizovať preteky za minimálne 1500,-€ za míting.

Výbor AC spolu s trénerskou radou na svojom zasadnutí 8.2.2018 sa k otázke organizácie pretekov opätovne vrátili a opätovne analyzovali stav, prečo sme predložili takúto požiadavku.  AC Stavbár Nitra ako organizačná zložka TJ pri organizácii pretekov na atletickom štadióne v Nitre musí do organizácie pretekov zapojiť zamestnancov TJ Stavbár. Ide o minimálne štyroch zamestnancov, ktorí sa podielajú na pretekoch ako technická čata, recepcia a administratívna pracovníčka. Vzhľadom na ustanovenia Zákonníka práce o práci v deň pracovného voľna resp. v deň pracovného pokoja alebo vo sviatok, máme len mzdové náklady spojené s organizáciu pretekov v sobotu 192,-€, v nedeľu alebo vo sviatok 260,-€. Ak k tejto sume pripočítame energetické náklady na jeden deň – tu zdôrazňujeme, že uvádzame len priemerné hodnoty spotreby počas bežného dňa, nie navýšené o prevádzku pri 500 pretekároch –  uvedené priame náklady na organizáciu pretekov sa zvýšia v sobotu na 306,-€ a v nedeľu alebo vo sviatok na 375,-€.  To neuvádzame ďalšie priame náklady pri organizácii pretekov ako je toaletný papier, kancelársky papier, náplne do tlačiarne, písacie potreby pre rozhodcov, prenájom štadióna na 9 až 10 hodín, minimálna amortizácia náradia a náčinia. Pri dotácii ZsAZ na preteky 500,-€ nám zostáva na ostané povinné náklady 125,-€.  AC Stavbár organizoval preteky naposledy v roku 2016, kedy sme organizovali dve kolá dorastu a ml. žiakov ZsAZ, M SR juniorov, M SR veteránov, M SR v behu na 10 km na ceste a školské preteky OK a KK, ktoré na našom štadióne organizovali iní usporiadatelia. Spolu to bolo 8 pretekov, 7 na štadióne. Je nutné povedať, že po reklamácii dotácie v ZsAZ sme na druhé organizované kolo dorastu dostali dotáciu 600,-€. Pri takomto postupe a riadnom vyplatení rozhodcov sú každé preteky pre AC Stavbár Nitra stratové. TJ Stavbár Nitra má so svojim dodávateľom elektrickej energie od 1.1.2016 zmluvnú dohodu o mesačnom zúčtovaní eletktriky. Máme tak dostatočný prehľad o spotrebách v jednotlivých obdobiach, ktoré slúžia aj k analýze činností. Tak sme zistili, že v máji a v júni 2016, kedy sme po dva preteky v júni boli jedny aj dvojdňové sme mali nasledujúci mesiac nedoplatok za energie v sume 275,-€, čiže celá dotácia pretekov bez vyplatenia rozhodcov išla na priame prevádzkové náklady a ešte vygenerovala stratu.

Už zástupca SsAZ ako delegát VZ SAZ uvádzal, že organizácia pretekov v Ss oblasti je pri zvážení všetkých prevádkových nákladov na úrovni 1100,-€, kedy organizátor má pokryté všetky náklady a ostáva na nule. VZ hlasovaním zvýšilo dotáciu na všetky oblastné zväzy. Na Slovensku máme 11 atletických štadiónov, kde je možné urobiť plnohodnotné preteky. Oslovili sme zástupcov vlastníkov štadiónov a zistili sme nasledovné skutočnosti. Na 6 štadiónoch platí energie v plnej výške mesto a taktiež sa podiela na iných nákladoch ako napr. kosenie svojimi pracovníkmi alebo organizáciami. Na 2 štadiónoch platí energie štát a na dvoch sa podieľajú univerzity – STU BA sa podiela platbami univerzite a v KE Techncká univerzita platí všetky náklady a klub má priestory a štadión zdarma. Súkromný štadion v komplexe X- Bionics Sphere sme neoslovovali. TJ Stavbár Nitra teda ako jediný si všetky energie a prevádzkové náklady hradí sama. Mesto Nitra sa podiela na úhrade energií v TJ necelými 10 % cez každoročne predkladaný projekt. Všetky náklady spojené s prevádzkou  musíme získať vlastnou činnosťou. Z uvedeného dôvodu nie je možné generovať stratu pri organizácii pretekov  a tú ešte znásobiť počtom pretekov 8 – 10 x za rok.

Akosi samozrejme sa berie skutočnosť na SAZ,  že majitelia štadiónov budú robiť automaticky  preteky. Nikto za posledných 10 rokov neprišiel a neponúkol pomoc pri riešenií rekonštrukcií alebo opráv. To nie sú  štadióny, ktorými automaticky disponuje SAZ. Tu treba vysloviť obdiv a prejaviť úctu k primátorovi Trnavy, ktorý presvedčil poslancov MZ a mesto si vzalo úver na rekonštrukciu celého areálu. Bohužiaľ to v Nitre takto nefunguje a naopak v minulosti boli snahy štadión zrušiť. Niektorí členovia VV SAZ o tom vedia. O to smutnejšie je ak pri pretekoch v júni minulého roku v Trnave sme sa stali svedkami verbálneho útoku trénera Nových Zámkov Juraja Száka, cit. – „vy ste v Nitre všetci jebnutí, ja by som vás na preteky nepustil“, toľko prejav p. Száka. Smutné je, že pri ňom stál generálny sekretár SAZ a miesto toho aby ho zastavil, tak sa usmieval. Následne sme p. Szákovi osobne vysvetlili, že ak by s našou požiadavkou na výšku dotácie súhlasil a podporil nás, tak pri viazaní dotácie napr. 500,-€ na rozhodcov, 500,-€ na energie a prevádzku a 500,-€ na opravy a rekonštrukcie, aj Nové Zámky by mali pri organizácii pretekov 8 x za rok na konci roka 4000,-€ na opravu a údržbu dráhy a sektorov.

SAZ vo svojich vyjadreniach deklaruje cca viac ako 15000 členov, do 300 klubov. Nie je únosné pri takých počtoch zabezpečiť z vlastných zdrojov amortizáciu náčinia nie to ešte údržbu a rekoštrukciu štadiónov.  Tak isto nie je únosné aby to celé ťahali vlastníci 11 štadiónov ( 12 je Šamorín, kde sa detská atletika momentálne nechystá).

Ešte pár slov k rozhodcom. Pri žiadosti o navýšenie dotácie na rozhodcov sme v roku 2016 dostali odpoveď, že to nie je zárobková činnosť a niektoré kluby vedia odmeniť rozhodcov- pomocníkov len 1-€. Nuž, koľko klubov na Slovensku vie doslova nahnať žiakov školy ako pomocníkov. Pri filozofii spájania vekových kategórií, my nie sme schopní tieto deti – atlétov použiť ako pomocníkov, pretože sami štartujú na pretekoch. Taktiež sme oslovili kluby v ČR ako odmeňujú oni rozhodcov pri porovnatelných kolách dorastu a žiakoch. Z Olomouca máme odpoveď, že rozhodca dostáva 400,-Kč, čo je cca 15-16,-€. Z Vítkovíc sme dostali odpoveď, že tam je hodinová sadzba pre rozhodcu ( nie funkcionára pretekov) 90,-Kč/hodina, čiže pri 10 hodinových pretekoch dostáva rozhodca cca 35,-€ podľa kurzu koruny. Skúsme sa zamyslieť kam spejeme aj v tejto otázke my.

Na záver výbor AC Stavbár Nitra a trénerská rada konštatuje, že nie je pravda, že nechceme organizovať preteky. Preteky určite organizovať chceme ale nie za nevýhodných podmienok pre náš klub. Požiadavka na minimálne  1500,-€ na organizáciu pretekov klubom AC Stavbár Nitra  stále platí alebo 1000,-€ ak bude na našom štadióne organizovať preteky iný subjekt a my nebudeme mať náklady na rozhodcov.

 

Výbor AC Stavbár Nitra

Trénerská rada AC Stavbár Nitra

 

 

 

 

ADRESA :               

Atletický štadión TJ STAVBÁR

 

Trieda A.Hlinku 55

94901 NITRA

 

mail:tjstavbar@stonline.sk

 

TELEFÓN :

Sekretariát :            +421/37/6586036

Predseda TJ :          +421/37/6586035

Fax :                         +421/37/6586036

 

 

 

BANKOVÉ   SPOJENIE :

číslo účtu : 2023 6790

numer. kód : 6500

IBAN: SK5965000000000020236790

Poštová Banka, a. s., Nitra

Pobočka Nitra

 

 

IČO :

176 400 59

DIČ

2021205274

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *